Jie Yao (Antidote) รักถอนพิษ

Jie Yao (Antidote) รักถอนพิษ

จบแล้ว ซับไทย อนิเมะจบแล้ว | อนิเมะซับไทย | อนิเมะตลก

เรื่องย่อ Jie Yao (Antidote) รักถอนพิษ เฉิงเค่อลาออกจากงานเดิมในการแสวงหางานศิลปะไม่รู้จักเจียงหยู่และกลายเป็นผู้เช่าและเริ่มชีวิตใหม่ คนแปลกหน้าในงานทั้งสองสาขานี้ขัดแย้งกันตั้งแต่ความรังเกียจซึ่งกันและกันไปจนถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการทำงานหนักและการต่อสู้แต่ละครั้งเก็บเกี่ยวความสำเร็จไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

Relate