Tales of Zestiria Doushi no Yoake เทลส์ ออฟ เซสทิเรีย รุ่งอรุณแห่งนักบุญ เดอะมูฟวี่

Tales of Zestiria Doushi no Yoake เทลส์ ออฟ เซสทิเรีย รุ่งอรุณแห่งนักบุญ เดอะมูฟวี่

จบแล้ว พากย์ไทย อนิเมะจบแล้ว | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะเดอะมูฟวี่ | อนิเมะแฟนตาซี

เรื่องย่อ Tales of Zestiria Doushi no Yoake เทลส์ ออฟ เซสทิเรีย รุ่งอรุณแห่งนักบุญ เดอะมูฟวี่ ทวีป Glynnwood เป็นทวีปใหญ่ที่สุดในโลก ปกครองโดยสองประเทศมหาอำนาจ ก็คือ Highland Kingdom และ Laurence Empire ทั้งสองประเทศต่างก็ทำสงครามสู้รบและแข่งขันอารยธรรมกันมาตลอด นื่องจากทั้งสองประเทศมีความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งสองประเทศจึงมีการแข่งขันกันเรื่องอารยธรรมอยู่ และก็เกิดมีความเชื่อแปลกๆ ขึ้นในหมู่ประชาชนในเรื่อง Family of Heaven ครอบครัวแห่งสวรรค์ พวกเขามีความเชื่อที่ว่ากันว่ามีพลังเหนือธรรมชาติ ทำให้ประชาชนเริ่มเคารพศรัทธาว่าจะช่วยปัดเป่าความกลัว ออกไปจาก ทวีป Glynnwood แห่งนี้

Tales of Zestiria Doushi no Yoake เทลส์ ออฟ เซสทิเรีย รุ่งอรุณแห่งนักบุญ เดอะมูฟวี่

Relate