Shin Seiki GPX Cyber Formula ไซเบอร์ฟอร์มูล่า นักซิ่งมฤตยู

Shin Seiki GPX Cyber Formula ไซเบอร์ฟอร์มูล่า นักซิ่งมฤตยู

ยังไม่จบ พากย์ไทย อนิเมะผจญภัย | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะยังไม่จบ | อนิเมะไซ-ไฟ

เรื่องย่อ Shin Seiki GPX Cyber Formula ไซเบอร์ฟอร์มูล่า นักซิ่งมฤตยู Future GPX Cyber Formula เป็นซีรีส์ทีวีอนิเมะ 37 ตอนโดย Sunrise เดิมออกอากาศในญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2534 ถึง 20 ธันวาคม 2534 กำกับโดย Mitsuo Fukuda Cyber Formula เป็นการแสดงเกี่ยวกับการแข่งรถสูตรในอนาคตเมื่อรถแข่งติดตั้งระบบรองรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ‘Cyber Systems’

Shin Seiki GPX Cyber Formula ไซเบอร์ฟอร์มูล่า นักซิ่งมฤตยู

Relate